info@cosema.nl +31 6 154 44 491 (Vincent Schipper) +31 6 487 30 864 (Mark Verlijsdonk)
Social media

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen wanneer u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit, mede om eventuele schade te beperken, zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurd. Dit geldt ook in het geval wanneer het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken. Als u een klacht bij ons indient zal deze uiterlijk binnen 48 uur worden beantwoord.
Neem direct contact op
© Copyrights 2015 COSEMA. Alle rechten voorbehouden